Ten Thousand Mu Banana Forest in Jingping County, Honghe

Chinese Name:金平县勐桥万亩蕉林
English Name: Ten Thousand Mu Banana Forest in Jingping County, Honghe

Ten Thousand Mu Banana Forest in Jingping County, Honghe

Location: