Torch Festival of Yi Ethnic Minority in Yuanyang County, Honghe

Chinese Name: 元阳县彝族火把节
English Name: Torch Festival of Yi Ethnic Minority in Yuanyang County, Honghe
Location: 元阳县马街乡啊路嘎新寨/新街镇
http://www.yizuren.com/art/jqjs/37231.html
http://www.sohu.com/a/158798507_559116