Yi Xiang – Representative Inheritor of  Dai Zhangha Project in Mengla County, Xishuangbanna

Yi Xiang – Representative Inheritor of  Dai Zhangha Project in Mengla County, Xishuangbanna

西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇傣族章哈项目代表性传承人 – 依香

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-3099.html