Datan Village in Yuanjiang County, Yuxi

Datan Village (打炭村)  in Yuanjiang County, Yuxi