Dulang Village in Yuanjiang County, Yuxi

Dulang Village(都郎村) in Yuanjiang County, Yuxi